Boer Bier Water

Wat is Boer Bier Water?

Boer Bier Water is een samenwerking tussen lokale boeren en tuinders, Brouwerij Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de lokale Rabobank.

Waarom Boer Bier Water?

Zuiver water is voor ons de normaalste zaak van de wereld, terwijl het eigenlijk een klein wonder is. De bodem in de gemeente Laarbeek herbergt water van topkwaliteit waar we allemaal van genieten. We gebruiken het als drinkwater, maar ook om onze omgeving te onderhouden en om vele bedrijfsprocessen te faciliteren. Omdat de waterbronnen en de kwaliteit ervan niet onuitputtelijk zijn, moeten we zuinig met die bronnen omgaan. Om deze reden wordt binnen Boer Bier Water geprobeerd om de bodem en het water waar mee gewerkt wordt gezond te houden. Gezonde grond betekent immers gezond water. Zo zorgen we dat we niet alleen zelf kunnen blijven genieten van zuiver water, maar ook onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe ziet Boer Bier Water er in de praktijk uit?

Binnen Boer Bier Water worden verschillende projecten geïnitieerd om onze grond en daarmee ons water voor de lange termijn vitaal te houden. Deze projecten moeten makkelijk toe te passen en economisch aantrekkelijk zijn. De projecten zijn onder te verdelen in vier pijlers:

 • Water
  • De projectgroep Water bekijkt hoe er op de meest efficiënte manier met water omgegaan kan worden. Brouwerij Bavaria en de agrariërs in de omgeving Laarbeek gebruiken veel van dit water. Om hier goed mee om te gaan, wordt bijvoorbeeld het restwater van Brouwerij Bavaria herverdeeld onder agrariërs. Ook worden er stuwen geplaatst en extra sloten gegraven om verdroging van de grond tegen te gaan. Een nattere grond heeft immers minder water nodig.
 • Gewasbescherming
  • Bij de projectgroep Gewasbescherming wordt door technische innovaties op gebied van nieuwe teelttechnieken gekeken hoe het gebruik van gewasbeschermings-middelen gereduceerd kan worden. Het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen levert een gezonder gewas en zorgt voor een gezondere grond.
 • Gezonde bodem
  • Een vitale bodem levert een gezonder gewas en daarmee een gezondere leefomgeving. Andersom zorgt een vitale bodem ervoor dat het water in de grond ook gezond blijft. In de projectgroep Gezonde bodem wordt kennis overgedragen aan de lokale boeren en tuinders om een optimale bodem te creëren.
 • Brouwgerst
  • Agrariërs telen in de regel niet vaak brouwgerst, omdat het van de ene kant bewerkelijk is en van de andere kant een hele klus is om het rendabel te maken. In samenwerking met Brouwerij Bavaria worden agrariërs in de omgeving Laarbeek extra beloond voor hun brouwgerst. De projectgroep Brouwgerst biedt ondersteuning bij het efficiënt telen van het gewas.

Wat maakt Boer Bier Water zo bijzonder?

Door Boer Bier Water worden er samen doelen bereikt waartoe we alleen niet in staat zouden zijn. De combinatie van verschillende onderdelen uit de productieketen maakt dat Boer Bier Water zo’n bijzonder project is. Boeren werken samen met o.a. de Gemeente en het Waterschap, maar ook met Bierbrouwerij Bavaria. Uiteindelijk moet deze samenwerking in combinatie met de korte lijnen en de kennis die over en weer gedeeld wordt, leiden tot een energieke bron van verduurzaming.